본문 바로가기

Thông tin tuyển dụng

Tìm việc
Nơi làm việc
Phân loại
Khu vực
Trạng thái
Tìm kiếm
Danh sách thông báo việc làm toàn thời gian
Danh sách công việc toàn thời gian
STT Nơi làm việc Phân loại Khu vực Danh sách các vị trí tuyển dụng Thời gian nhận hồ sơ Trạng thái
1StaffTPHCMQuản Lý Rạp Chiếu Phim Tại Q.Bình Thạnh, TP.HCM - Rạp Mới20/11/2018 ~ 31/12/2018Đã đóng