본문 바로가기
  • Home
  • Liên hệ quảng cáo/thuê mướn

Liên hệ quảng cáo / thuê mướn

Với các công ty/ cá nhân muốn liên hệ đặt quảng cáo tại Lotte Cinema thì vui lòng gửi thông tin theo form dưới đây cho chúng tôi.
Chúng tôi sẽ cố gắng trả lời quý khách nhanh nhất có thể.

Mục đích thu thập thông tin cá nhân & các hạng mục:

Khi đồng ý cung cấp thông tin cá nhân, xin quý vị hãy xác nhận các thông tin bên dưới.

  • ◦ Mục đích thu thập thông tin cá nhân: Giúp chúng tôi có thể hiểu rõ các nội dung quảng cáo/ thuê mướn mà quý vị muón thực hiện tại Lotte Cinema.
  • ◦ Các hạng mục cần phải cung cấp:
    • •Thông tin bắt buộc: Tên công ty, tên người phụ trách, số điện thoại, email.
    • •Các thông tin khác (không bắt buộc): Số Fax, địa chỉ homepage
     

* Đầu vào bắt buộc

Tuyên bố cho thuê quảng cáo cho thuê
*
* *
*
~
Chọn File

Có thể tải lên File với dung lượng tới 10MB. (Các tệp có thể đăng ký: jpg, jpeg, png, bmp, gif, pdf, doc, docx, ppt, pptx, xls, xlsx)

*
*
0 / 2000