Chuyển đến phần thân

Thu thập e-mail trái phép

Các khách hàng sẽ nhận được Bản tin điện ảnh và Thông tin tài khoản thành viên LOTTE Cinema qua email,
cập nhật những tin tức mới nhất về phim ảnh, sự kiện và khuyến mãi tại rạp.

Cập nhật ngay email, điện thoại và địa chỉ của bạn để luôn nhận được những thông báo mới nhất từ LOTTE Cinema!

Các khách hàng có thể từ chối nhận email qua hộp thử điện tử với địa chỉ email đã đăng kí tại website.

Các trường hợp vi phạm có thể bị xử phạt theo quy định của pháp luật.