English Vietnamese
Chọn rạp:
Chọn phim:
Chọn ngày:
Chọn lịch:
Rạp phim Hồ Chí Minh Nam Sài Gòn
Rạp phim

Nam Sài Gòn

Địa chỉ: Tầng 3 Lotte Mart NSG, 469 Nguyễn Hữu Thọ, q7, TPHCM
ĐT: (083) 775 2527
Fax: (083) 775 2526
6 phòng chiếu, 1.472 ghế
Facebook: Lotte Cinema Nam Sài Gòn

Hình ảnh rạp:

Tin tức rạp phim:

  • Điểm tích lũy
  • Điện thoại liên hệ
  • Thẻ lưu đãi
  • Yêu cầu thuê rạp