English Vietnamese
Chọn rạp:
Chọn phim:
Chọn ngày:
Chọn lịch:
Rạp phim

Cộng Hòa

Địa chỉ: Tầng 4, Pico Plaza, 20 Cộng Hòa, P.12, Q.Tân Bình, TPHCM
Điện thoại: (083) 811 6333/555
Fax: (08
3) 8115 033
6 phòng chiếu, 1229 ghế

Tin tức rạp phim:

  • Điểm tích lũy
  • Điện thoại liên hệ
  • Thẻ lưu đãi
  • Yêu cầu thuê rạp