English Vietnamese
Chọn rạp:
Chọn phim:
Chọn ngày:
Chọn lịch:
Rạp phim Đồng Nai Biên Hòa
Rạp phim

Biên Hòa

Địa chỉ: Tầng 5 Lotte Mart Biên Hòa, Khu Thương Mại Amata, Phường Long Bình, Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai
ĐT: (061) 8899 136
Fax: (061) 8899 135
4 phòng chiếu, 608 ghế
Facebook: Lotte Cinema Biên Hòa

Tin tức rạp phim:

  • Điểm tích lũy
  • Điện thoại liên hệ
  • Thẻ lưu đãi
  • Yêu cầu thuê rạp