English Vietnamese
Chọn rạp:
Chọn phim:
Chọn ngày:
Chọn lịch:
Rạp phim Đà Nẵng
Rạp phim

Đà Nẵng

Địa chỉ: Tầng 5 Lotte Mart Đà Nẵng, Phường Hòa Cường Bắc, Quận Hải Châu, Thành Phố Đà Nẵng
ĐT: (0511) 3679 667/8
Fax: (0511) 3679 669
4 phòng chiếu, 479 ghế

Tin tức rạp phim:

  • Điểm tích lũy
  • Điện thoại liên hệ
  • Thẻ lưu đãi
  • Yêu cầu thuê rạp