English Vietnamese
Chọn rạp:
Chọn phim:
Chọn ngày:
Chọn lịch:
Phim
Rạp phim
Phim đang chiếu
 • 1
 • 2
(19K) CHUNG CƯ MA
 • Loại phim: Kinh dị, Hành động
 • Thời lượng : 90 phút
 • Phiên bản : Tiếng Việt phụ đê tiếng Anh
(19K) KUNGFU PHỞ
 • Loại phim: Hài, hành động
 • Thời lượng :
 • Phiên bản : Tiếng Việt với phụ đề Tiếng Anh
Phim sắp chiếu
 • 1
 • 2
TRÙM CỎ
 • Loại phim: Hài, Hành Động
 • Thời lượng : 98 phút
 • Phiên bản : Tiếng Việt với phụ đề tiếng Anh
ÁM ẢNH
 • Loại phim: Kinh dị
 • Thời lượng :
 • Phiên bản : Tiếng Việt với phụ đề Tiếng Anh
Sự kiện nổi bật
cinema help