English Vietnamese
Chọn rạp:
Chọn phim:
Chọn ngày:
Chọn lịch:
Phim
Rạp phim
Phim đang chiếu
 • 1
 • 2
(3D) HÀNH TRÌNH TRỞ ...
 • Loại phim: Hoạt Hình, Phiêu Lưu, Thần thoại
 • Thời lượng :
 • Phiên bản : Tiếng Anh với phụ đề Tiếng Việt
(3D) HÀNH TRÌNH TRỞ ...
 • Loại phim: Hoạt Hình, Phiêu Lưu, Thần thoại
 • Thời lượng :
 • Phiên bản : Tiếng Anh với phụ đề Tiếng Việt
Phim sắp chiếu
 • 1
 • 2
(19K) ĐOẠT HỒN
 • Loại phim: Kinh dị, Tâm Linh
 • Thời lượng : 100 phút
 • Phiên bản : Tiếng Việt với phụ đề Tiếng Anh
(19K) QỦA TIM MÁU
 • Loại phim: Kinh dị
 • Thời lượng :
 • Phiên bản : Tiếng Việt với phụ đề Tiếng Anh
Sự kiện nổi bật
cinema help